Friday, August 8, 2014

yang keenam.

selamat ulanghari yang ke dua ribu satu ratus sembilan puluh dua. okay sila bundarkan kepada puluh terdekat.

No comments:

Post a Comment